Viktigt samarbete för fortbildningsfrågor

I dagarna tre har de nordiska motsvarigheterna till fortbildningsrådet och riksstämmenämnden haft Nordiskt Kursnämndsmöte (NKM) i Stockholm, den 22-24 augusti. Syftet med mötet, som hålls vartannat år, är att diskutera fortbildningen i de olika länderna, utvecklingsmöjligheter, inspirera varandra och utbyta erfarenheter.

Danish, Swedish, Icelandic, Finnish and Norwegian scandinavian flags waving on the wind in Helsinborg, Sweden

Ett tiotal representanter från Norge, Island, Danmark och Finland, samt 10 personer från Sveriges kursverksamhet och Riksstämma deltog. Inbjudna gäster var Pia Gabre som berättade om vägen till en ny specialitet, Gunnar Söderström som talade om pedagogik och positivitet, samt Uno Fors om it och trender i utbildningen. Utöver det så diskuterades t ex prissättning och obligatorisk fortbildning.
Peter Troberg, ordförande för NordÖstra kursnämnden deltog för första gången på mötet och sa så här efteråt:

– Vi i Norden har ofta likartad syn på fortbildning, men det finns ändå nationella skillnader. NKM ger oss som jobbar med fortbildningen möjligheter att utbyta erfarenheter med våra kollegor från de nordiska länderna. Det blir också tydligt hur engagerade alla som jobbar med fortbildning är. Det var mycket givande diskussioner, både på och utanför mötestiden.

Läs också