Lyckad årsmötesdag!

De två nya internrevisorerna från vänster Henrik Werner och Jan ‘Putte’ Minholm och styrelsen 2022 (utan ledamot Maria Von Beetzen)

En innehållsrik dag med två uppskattade föreläsningar en med Daniel Nebel och den andra med Anders Jonsson och Lars Sjödin som kombinerades med möjligheten att mingla med kollegor. Detta är ett koncept som vi ser är lyckat. Från varje år tar vi med oss erfarenheter för att utvecklas till nästa årsmötesdag. Styrelsen är tacksamma för er medlemmar som var på plats.

Tack Göteborg och tack TEV medlemmar för äran att få tjänstgöra som er ordförande ännu ett år!
– Patrik Andrén ordförande

Framtidsplaner

Utifrån den verksamhetsplan vi jobbat mot under året så är den framtida målbilden att bibehålla ett ökat medlemsengagemang, vi nämnde i planen att vi till exempel ska besöka de fyra lärosätena under de närmaste två åren. Från vår medlemsträff i Malmö har vi dragit slutsatsen att den inte gav oss de gensvar vi hade hoppas på, rent resursmässigt och ekonomiskt. Under 2023 kommer det vara ett medlemsevenemang i samband med årsmötet. Tanken är att vi ska fortsätta förflytta platsen att vara på, då vi tror att det är ett sätt att nå er medlemmar.

Med den kommunikationstjänst vi har hos Tandläkarförbundet hoppas vi på att det ska ge bättre medlemskommunikation framöver. Det är en stor del av arbete att ni som medlemmar vet vad vi gör och möjligheten av att kunna nå flera nya medlemmar med vår kommunikation.

Årsmötet

Under årsmötet fick nuvarande styrelse bestå och två nya internrevisorer valdes in Henrik Werner och Jan ‘Putte’ Minholm. Under mötet beslutades även några stadgeändringar. Styrelsens förslag på ny medlemsavgift under 2023 godkändes.

Läs också