Livslön för tandläkare och andra akademiker

Lönar det sig att utbilda sig till tandläkare? Saco har publicerat sin livslönerapport 2020, där livslönen för 35 utbildningsinriktningar jämförs med livslönen för endast gymnasieutbildade.

Foto: Colourbox

En akademisk examen är lönsam för de flesta, men det råder stor skillnad i lönsamhet mellan olika utbildningar. Den genomsnittliga livslönen för tandläkare är enligt Sacos beräkningar 22 401 000 kronor efter skatt. Det är 18 procent högre än den genomsnittliga livslönen för en gymnasieutbildad. En person som påbörjar sin tandläkarutbildning direkt efter gymnasiet börjar vid 38 års ålder tjäna på sin utbildning. Mer information finns på Sacos webbplats, https://www.saco.se/opinion/utbildning-ska-lona-sig/utbildning-lonar-sig-inte-for-alla/. Där kan du läsa hela rapporten och jämföra månadslöner, livslöner och möjligheten till löneutveckling för 35 olika utbildningar.

Läs också