Läs vår viktiga debattartikel i Dagens Nyheter

DN Debatt idag: ”Äldres sämre tandhälsa en riskfaktor för coronasmitta”

Chaim Zlotnik, ordförande i Sveriges tandläkarförbund: När de äldre över 70 år nu uppmanas stanna hemma finns risken att tandvården nedprioriteras.

Då det finns ett tydligt samband mellan dålig tandhälsa och infektioner, hjärt-kärlsjukdom och lunginflammation ökar detta hälsoriskerna. Vi vill därför att regionerna ser till att äldre kan få nödvändig tandvård.

Läs hela artikeln här:

Läs hela artikeln på DN debatt

Handlingsprogram sköra äldre

Läs också