Lars Frithiof avtackades under årets riksstämma

För femtio år sen höll han sin första föreläsning på riksstämman. Efter många engagerade år avgår nu Lars Frithiof som ordförande för museinämnden.

Per Vult von Steyern, ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet och Louise Ericson, ny ordförande i museinämnden, höll tacktal till den avgående ordföranden Lars Frithiof.

—Under dessa två år som jag suttit med i museinämndens arbetsgrupp har jag blivit imponerad över Lars enorma kunnade. Han har haft ett stort intresse och engagemang. Han har lagt ner ett mycket stort arbete på att lära sig mer och att skriva intressanta skrifter om olika historiska odontologiska ämnen, som om t.ex. tandläkare förr och utvecklingen av odontologin. På museets visningar har han berättat en massa spännande och intressanta saker om våra samlingar, säger Louise Ericson.

Lars Frithiof tog sin tandläkarexamen 1960 och har arbetat som privattandläkare och lärare vid tandläkarutbildningen vid KI, Huddinge. Han är docent i oral kirurgi och specialist i parodontologi. 1964 blev han ombedd att presentera fynd från sina elektronmikroskopiska studier vid ett symposium vid riksstämman. Med åren har det blivit många riksstämmor för Lars Frithiof. Han avgår nu som ordförande och fortsätter som medlem i museinämndens arbetsgrupp.

Lars Frithiof avtackades och fick blommor från Per Vult von Steyern.
Läs också