Kursverksamhetens pris till årets föreläsare

Kursnämndernas föresläsarstipendium går i år till två föreläsare som är välkända i Sveriges Tandläkarförbunds kursverksamhet, Per Alstergren och Carin Starkhammar-Johansson.

Per Alstergren får priset med motiveringen att ”han är en engagerad och inspirerande föreläsare och är duktig på att förmedla sitt ämne på ett sätt som väcker fascination även hos de som tidigare inte intresserat sig för orofacial smärta och käkfunktion. Han får med sig hela auditoriet och varvar elegant teoretiska genomgångar med kliniska tips och praktiska övningar. Det är motiveringen till att han får priset.”

Per var bl a föreläsare på Tandläkarveckan i september och håller i kurser som Orofacial smärta och infektion, Modern bettfysiologi etc.

Carin Starkhammar-Johanssons motivering ”Carin Starkhammar Johansson får vårt pris för att hon till sina, redan sedan förut, engagerande och givande föreläsningar tillförde ytterligare en dimension genom sin forskning om parodontit och kranskärlssjukdomar. Carin ger kursdeltagarna energi och verktyg till att motivera patienter till god munhälsa, behandla vid sjukdom och hålla det friska friskt, för hela kroppens skull.” Carin finns med på Göteborgsdagarna i vår och på Tandläkarveckan block 2 nästa höst.

Om priset: Det är fortbildningsrådet inom Sveriges Tandläkarförbund som utser pristagare vartannat år. (Sedan 2011). Priset delas ut i samband med invigningen av odontologisk riksstämma på Älvsjömässan. Syftet med priset är att uppmuntra föreläsare att ständigt förbättra sina kurser, att locka nya föreläsare att engagerar sig som föreläsare i förbundets kursverksamhet samt att stödja och uppmärksamma personer som bidrar till att sprida kunskap inom odontologisk fortbildning i Tandläkarförbundets kursnämnders regi.

Tidigare års pristagare:

  • 2011: Fredrik Frisk och Klas Sjöberg
  • 2013: Annika Torbjörner och Per Vult von Steyern
  • 2015: Lisbeth Dahlström och Martin Janda
    Per Alstergren. Foto: Lotta Brundin Gyllensten, Lottapictures

    Carin Starkhammar Johansson. Foto: Zandra Erikshed

Läs också