Om kursen
Antal dagar 2 dagar
Odontologiska poäng 3
Icke odontologiska poäng 9
Boka kursen
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Stolthet i vården. Är vi i vårdpersonalen stolta över våra insatser på jobbet? Sveriges tänder är bland de bästa i världen. Sjukvården i Sverige är en av de bästa i världen. Vi anstränger oss för att humant och professionellt ta emot alla som behöver eller söker vård. Lyssna på föreläsare som ur sina respektive perspektiv ger oss anledning att känna stolthet

Torsdagens program:

Livet, kärlek och medmänsklighet: Dr PK Mahanandia, Borås
PK Mahanandia, född och uppvuxen som ”dalit” – kastlös – på den indiska landsbygden. Han var konstnärlig och hans talang gav honom ett stipendium till skola i New Dehli där han försörjde sig som gatutecknare. Livet tog en oväntad vändning för PK då han en dag, träffade sitt livs stora förälskelse: Lotta från Borås. Men deras vägar skiljdes åt och PK:s enda chans att åter få träffa sin kärlek blev att cykla hela vägen från Indien till Borås. PK:s resa och hans och Lottas levnadsöde har bl a synts i SVT där parets väg porträtterades i filmen ”Min farfar var hövding – gränslös kärlek”.

Vi behandlar barn inte tänder: Övertandläkare Tobias Fagrell, Mölndal och tandläkare, klinikchef Katarina Reidal, Bergsjön
Det är väl känt att barn med kariesskador löper ökad risk att fortsätta utveckla karies också i det permanenta bettet. En långsiktig terapiplan och en förståelse för barnet är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat.

Medicinska riskpatienter, fallpresentationer: Klinikchef/övertandläkare Wivi-Anne Sjöberg och övertandläkare Emma Ekenstråle
Emma och Wivi-Anne jobbar sedan många år med medicinska riskpatienter på SU/Östra och Kungälvs sjukhus. En viktig del i deras arbete är kunskapsförmedling, ofta i form av föreläsningar och kurser. Den här patientgruppen ökar och kan dyka upp på vilken tandklinik som helst, offentlig såväl som privat.

Övertro och övermedicinering av läkemedel till en åldrande befolkning: Professor i geriatrik Yngve Gustafson, Umeå.
Yngve Gustafson värnar om ett värdigt åldrande för alla. Han visar hur läkemedel kan göra mer skada än nytta och hur livskvalitet kan förbättras när läkaren engagerar sig

Fredagens program
Organtransplantation – från experiment till klinisk verklighet: Michael Olausson, professor vid transplantationsavdelningen Göteborgs Universitet
I sin föreläsning kommer Michael att berätta om hur transplantation utvecklats och hur framtiden kan se ut om några av de forskningsprojekt som nu pågår blir klinisk realitet. Hans nuvarande forskning är inriktad på levertransplantation, bioteknik och livmodertransplantation och har etablerat flera kirurgiska metoder som först i världen.

Låt bli borren, med stolthet: Professor Cariologi, Dan Ericson, Malmö
Möjligheten att hjälpa mänskligheten mot karies utan att primärt använda borr, har en strålande framtid! Socker, som är drivkraften till kariessjukdomen, är också en orsak till övervikt och metabola sjukdomar. Att få en patient att minska sockerintag till mindre än 5 energi%, skulle göra mer nytta än varenda lagning för patienten. Men tandläkaren skulle nog riskera svältdöden, som det ser ut idag. Kan vi vara stolta och även överleva ekonomiskt?

The Swedes are strange… and so am I. Kulturella skillnader i allmänhet och svenska egenheter i synnerhet: Antropolog, Colin Moon, Stockholm
Colin talar om Sverige och svenskars egenheter på ett träffsäkert sätt. För att få en förståelse för det mångkulturella samhället och kunna arbeta med människor från andra kulturer måste man först skaffa sig en självinsikt om den egna kulturella bakgrunden. Han påstår att svenskar är mycket intressanta ur ett internationellt perspektiv eftersom de utgår från att de är normala.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

tandläkare, tandhygienist, tandsköterska, tandtekniker, övrig

Sveriges Tandläkarförbunds bokningsvillkor

När du bokar var noga med fakturaadress, glöm inte eventuell referens och organisationsnummer. I det fall du uppger din arbetsgivare som fakturamottagare, se till att du har tillåtelse att gå kursen! Anmälan till kurs är bindande. Tandläkarförbundet ansvarar inte för resa och boendebokning, därför bör du avvakta tills kallelse/välkomstbrev kommer innan du bokar detta!
Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr för kurs inom Sverige och 1500 kr för kurs utanför Sverige. Bekräftelsen kommer direkt i din mejl, samt på skärmen efter bokning. Du kan avboka fram till 8 veckor före kursstart, därefter tas hela kostnaden för kursen ut, om inte läkarintyg finns.

Observera att utlandskurser kan ha sista avbokningsdag tidigare än två månader före kursstart. För vissa kurser förbehåller sig respektive kursnämnd rätten att ta ut en speciell avbokningsavgift. Avboka din plats genom att kontakta kurs@tandlakarforbundet.se.

Uteblir du från kursen debiteras du hela kursavgiften. Vid arrangemang med gemensam resa och inkvartering uttages ersättning för avbokat researrangemang enligt de regler som gäller för researrangören.

Reservation för att kursen kan komma att ställas in vid för få bokningar. Vi förbehåller oss även rätten att byta kurslokal vid behov.

Finns någon Force Majeure-klausul?

Om föreläsare p g a oförutsedd händelse är förhindrad att genomföra planerad kurs förbehåller sig Tandläkarförbundet rätten att sätta in annan föreläsare, alternativt att ställa in kursen. Tandläkarförbundets ansvar begränsas till återbetalning av erlagd kursavgift. Kursnämnderna förbehåller sig också rätten att kunna byta kursort eller kurslokal vid oförutsedda händelser.

Personuppgifter

Vid bokning till kurs har jag ingått ett avtal med kursverksamheten och tillåter att mina personuppgifter, min e-postadress etc får lagras och användas inom Sveriges Tandläkarförbund för fakturering, leverans, information, marknadsföring, analys, statistik och profilering. Uppgifterna jag lämnar kan användas inom Sveriges Tandläkarförbund för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av tjänster och produkter. Uppsägning av avtal sker i kontakt med oss.

Anmäler du önskemål om specialkost i samband med bokning, så överlämnar vi din information till kurslokalen för korrekt hantering. Rensning av känsliga uppgifter sker efter genomförd kurs.

Vi sparar din kursinformation i fem år efter genomförd kurs, t ex för att du ska kunna logga in på min sida och se mitt CV.

Ev. bilder vi tar från kurstillfälle kan komma att användas i sociala medier och kurskatalog för marknadsföring av kommande kurser.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här.

Vanliga frågor om Tandläkarförbundets kurser

Vi skickar ett mejl automatiskt i samband med att du bokar dig på kursen. Ca 4-6 veckor innan kursstarten kontaktar vi dig med ett mejl där du kallas till kursen och det framgår var och när kursen genomförs. I kallelsen finns också en länk till välkomstbrevet. Ytterligare mejl kan komma när kursen kompletteras med t ex kursmaterial och fler länkar. Två dagar innan kursdag mejlar vi ut en påminnelse om att det är dags för kursstart. När kursen genomförts får du ytterligare ett mejl där vi ber dig utvärdera kursen. Fakturan skickas direkt till den fakturaadress du uppgav på bokningen i samband med att vi får klartecken att kursen blir av. Kolla spam/skräpkorgen om du saknar våra mejl, innan du kontaktar oss för att kontrollera din mejladress.

Kursavgiften faktureras i regel ca 2 mån före kursstart med 30 dagars betaltid. Om du inte betalar kursavgiften inom angiven tid kan det medföra att du mister din plats på kursen.

Tandläkare som inte är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund betalar ca 30 procent mer än de som är medlemmar. Kursavgifterna för alla kategorier anges vid respektive kurs. Är du medlem i tandläkarförbund i annat land, är kursavgift en densamma som för medlemmar av Sveriges Tandläkarförbund. Studenter som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund får varje termin tillträde till ett visst antal kurser till anmälningsavgiften 500 kronor. Vid utebliven närvaro tillämpar vi en ”no-show”-avgift på ytterligare 500 kronor.

Mejla kurs@tandlakarforbundet.se senast åtta veckor innan kursstart.

Avbokningsregler hittar du i bokningsvillkoren

Vi tar in bokade i turordning i mån plats. Observera att även om du bokat reservplats så syns inte det på Min sida/mina kurser förrän du eventuellt erbjuds plats.

Om du är i behov av handikappanpassade lokaler, speciell kost eller liknande bör du alltid kontakta kursarrangören innan du anmäler dig och kontrollera att det är möjligt att tillmötesgå dina önskemål.

Ljudupptagning och fotografering vid kurs får endast förekomma för eget bruk och efter kursgivarens på förhand inhämtade tillstånd.

Fr o m 1 januari 2018 är Tandläkarförbundets kursverksamhet momspliktig. De kursavgifter som finns angivna i kurskatalog och på hemsidan innehåller alltså fr om VT18 ersättning för mervärdesskatt. Tidigare satta kursavgifter (fram t o m 20171231) är fastställda utifrån förutsättningen att tillhandahållandet av kurserna inte medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen enligt dom i regeringsrätten mars 1998.

Sagt om Tandläkarförbundets kurser

Ni vet vad ni håller på med, jag har inget att tillägga förutom ett stort Tack!
Ville inte att kursen skulle sluta! Allt var superintressant och föreläsarna var roliga att lyssna på.
Föreläsningen gav många bra idéer och tankeställare på hur vi kan göra saker bättre på vår klinik.
Fler kurser från Tandläkarförbundet
10 jan - 03 apr 2023 Göteborg, Specialistkliniken för odontologisk radiologi, Universitetsklinikerna, Folktandvården Västra Götaland
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
19 - 20 jan 2023 Göteborg, Specialistkliniken för endodonti, Folktandvårdens Universitetskliniker
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
19 - 20 jan 2023 Malmö, Tandvårdshögskolan, Smedjegatan 16
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
26 - 27 jan 2023 Halmstad, Specialisttandvåden, Hallands sjukhus
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
30 jan 2023 Göteborg, Hotel Riverton
25 platser kvar

Vi hjälper dig med din kursbokning!

kurs@tandlakarforbundet.se
08-666 15 43, 08-666 15 44

Vanliga frågor och svar