Kopplingen munhälsa och allmänhälsa – hur viktig är munhälsan för äldres välmående?

Hur viktig är munhälsan för den övriga kroppens välbefinnande och vad kan en dålig munhälsa få för konsekvenser? Om munhälsan är viktig för allmänhälsan - vad kan vi göra för att förbättra munhälsa och allmänhälsa?

ALMEDALEN | I år arrangerar förbundet två panelsamtal under Almedalsveckan. Det första samtalet är ett frukostseminarium och handlar om glesbygdsproblematiken och det andra handlar om kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa och hur viktig munhälsan är för äldres välmående.

Det finns forskning som visar på olika viktiga samband mellan exempelvis parodontit (tandlossningssjukdomar) och hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer. Friska äldre har idag bättre munhälsa än någonsin och fler kvarvarande tänder än tidigare generationer sett ur ett internationellt perspektiv. Trots det är det fortfarande vanligt att ohälsa i munnen upptäcks när personen flyttar in på särskilt boende.

– Hur fångar vi bäst upp risken för försämrad munhälsa hos de sköra äldre i tid? I panelsamtalet kommer vi att samtala om utmaningar och möjligheter kring kopplingen munhälsa – allmänhälsa, säger Chaim Zlotnik, förbundsordförande vid Sveriges Tandläkarförbund.

Tusentals olika bakteriearter koloniserar vår kropp, inte minst munnen. Om munhälsan påverkar den övriga kroppen – vad kan vi göra för att förbättra äldres munhälsa? Det kommer diskuteras på panelsamtalet måndagen den 4 juli klockan 11:00-11:50.

Kopplingen munhälsa och allmänhälsa – hur viktigt är det för äldres välmående?

När: måndagen den 4 juli kl. 11:00-11:50
Plats: Sveriges läkarförbund, Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6
Hitta hit!

Medverkande:

Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Björn Klinge, professor i parodontologi
Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Liberalerna
Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Chaim Zlotnik, förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund, tandläkare
Marina Tuutma, andre vice ordförande Sveriges Läkarförbund, specialist i allmänmedicin
Moderator: Pär Sandell, chefredaktör Läkartidningen

Panelsamtalet går att se i efterhand på webben och via Tandläkarförbundets Youtubekanal.

Har du pressfrågor?

Kontakta Lea Lobelius, kommunikations- och pressansvarig via press@tandlakarforbundet.se
Elin Valentin, kommunikatör, Sveriges Tandläkarförbund, 08-666 15 10.

Här kan du ta del av programmet under Almedalsveckan.

Läs också