Nationell yrkeskonferens om tobaksprevention inställd

Konferensen ställs in – information om nytt datum kommer

Foto: colourbox.

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan och hur våra patienter upplever vårt tobakspreventiva arbete och ser på tobaksproblematiken. Konferensen arrangeras av Tandvård mot Tobak och en helt ny undersökning ska presenteras. Men konferensen ställs in och mer information kommer.

Program och föreläsare:
Anna Lena Wihlborg, NOVUS, presentation av undersökning om tobaksprevention i tandvården
Gabriella Beckvid Henriksson, Sofia Orreskog, utredare Socialstyrelsen, Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård
Ellen Bäckman, Länsstyrelsen Västmanland, Nya Tobakslagen
Anneli Johansson, Sluta Röka Linjen och Ninni Gustavsson, Uppdrag Tobaksprevention Stockholm: Vad nytt i år?
Ann Post: Tobaksfakta kort och gott
Våra fackliga företrädare deltar;
Hans Göransson, tidigare ordförande i Sveriges Tandläkarförbund
Katazyna Swigon, ledamot i Sveriges Tandhygienistförenings Stockholmsavd
Marie Udén, förbundsordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.
Johanna Reuterving Smajic: Nya produkter och regelverket

Mer information och anmälan via Tandvård mot Tobaks hemsida;
www.tandvardmottobak.org

Läs också