Kanslichef sökes till Sveriges Tandläkarförbund

Är du en trygg och engagerad ledare? Motiveras du dessutom av att arbeta för tandläkarens roll i samhället? Hos Sveriges Tandläkarförbund erbjuds du en tjänst där du får påverka och driva en varierande verksamhet.

I rollen som kanslichef ansvarar du inför styrelsen för att leda kansliet samt att planera, organisera och följa upp verksamheten. Du arbetar strategiskt och operativt med kunskapsuppbyggnad, bevakar förbundets verksamhetsområden och påtalar förändringsbehov inom verksamheten Som kanslichef verkar du för goda relationer inom förbundet och mot förbundets omvärld, samt att vara ordföranden behjälplig gentemot den politiska världen, myndigheter och övriga intressenter.

Dina huvudsakliga uppgifter innefattar bland annat operativt samt strategiskt ansvar för kansliet med omkring 20 medarbetare. Vidare ansvarar du för framtagande av verksamhetsplan och långsiktiga målsättningar, delta i förbundsstyrelsens möten samt att löpande analysera och följa upp verksamheten. Du ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag och förslag till dagordning inför styrelsemöten samt säkerställer att styrelsens ledamöter löpande får den information som behövs för att följa förbundets ställning. Som kanslichef ansvarar du även för verkställandet av förbundsstyrelsens beslut. I rollen ingår även uppgifter av ekonomisk karaktär som exempelvis beslut om investeringar, avtal och budgetansvar.

Hos Sveriges Tandläkarförbund får du vara del av ett 111 år gammalt förbund och ytterst ansvarig för att leda ett spännande arbete. Tillsammans med engagerade medarbetare arbetar du med syfte att tillvarata medlemmarnas professionella intressen.

Läs mer här

Läs också