Hur uppnår vi jämlik tandhälsa?

Sveriges Tandläkarförbund ser fram emot utredningen om jämlik tandhälsa som regeringen förväntas offentliggöra i början på mars.

Nu är det snart tre år sedan utredningen Jämlik Tandhälsa tillsattes. Ambitionen var att utredningen skulle presenterats
i mars 2020 men blev senarelagd till 1 mars 2021. Under utredningens gång har två tilläggsdirektiv skjutits in i arbetet och utredningen, det senaste kom så sent som i november 2020.

Här presenterar vi några av våra tankar kring jämlik tandhälsa i dessa tre olika filmer:

Läs också