”Jag är tandläkare-inte gränspolis”

Tandläkarna har odontologisk kompetens för att utöva sitt yrke baserat på vetenskaplig praxis och erfarenhet. Förbundet anser inte anmälningsplikten vara inom tandläkarnas ansvarsområde eller förenligt med yrkeskårens målsättningar.

Tidöpartierna har presenterat ett tilläggsdirektiv till den utredning där bland annat frågan om anmälningsplikt ingår. Förbundsordförande Chaim Zlotnik har blivit intervjuad av Tandläkartidningen om anmälningsplikten.
Läs intervjun i Tandläkartidningen här:

Så tycker förbundet om anmälningsplikten

Läs mer i ämnet

Chaim Zlotniks hela uttalande

läkarförbundets kampanj

Psykologförbundets kampanj 

Saco:s debattartikel i Dagens Nyheter 

Läs också