Intervju med Tord Berglundh inför årets riksstämma

Den 16 november kommer Tord Berglundh att hålla i programpunkten ”Gör vi rätt? Behandling av parodontit och peri-implantitit - hur väl följer vi nya nationella och internationella riktlinjer i området?” på årets riksstämma.

Tord Berglundh är professor i parodontologi och verksam vid Göteborgs universitet sedan, 40 år. Han har medverkat vid utformningen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård med ansvar för området sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat. Han har även ingått i ledningsgruppen för utformningen av nyligen publicerade europeiska riktlinjer för behandling av parodontala och periimplantära sjukdomar.

Föreläsningen kommer att ge en översikt över de nya nationella och internationella riktlinjerna beträffande behandling av parodontit och peri-implantit. Föreläsningen lyfter fram de viktigaste metoderna för att behandla sjukdomarna och hur dessa tekniker ska tillämpas i vården för att uppnå bästa resultat. Kopplingen mellan den nya klassificeringen av sjukdomarna och riktlinjerna kommer att belysas och registerdata från SKaPa och TLV kommer användas för visa hur diagnostik och behandlingsåtgärder tillämpas i tandvården.

Den nya klassificeringen av sjukdomarna har varit grunden för utformningen av riktlinjerna och är därtill ett utmärkt verktyg för vården att särskilja patienter med olika grad av sjukdom och göra riskbedömningar. Vårdutövare och vårdgivare behöver instrument för riskbedömningar för att fördela vårdresurser. En av framtidens utmaningar för tandvården är förändringar i befolkningens åldersstruktur. Registerdata beträffande antal tänder och förekomst av tandimplantat inom olika åldersgrupper kommer redovisas för att belysa denna fråga.

Se årets program här

Registrera din biljett här

Läs också