Innehållsrik konferens om att tackla tobak i tandvården

Eftermiddagen den 26 mars anordnade Tandvård mot Tobak, med ordförande Lena Sjöberg i spetsen, en nationell yrkeskonferens i Stockholm om tobaksprevention för tandvårdspersonal, politiker och beslutsfattare.

Konferensen belyste tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet, tobaksavvänjning, tobaksindustrins miljöeffekter och hur ungdomar påverkas av tobaksindustrin i t ex digitala kanaler.

– Det var intressant och användbart! Jag lärde mig nya saker som kan vara bra ingångar i samtalen om tobak med barn och ungdomar, som perspektivet med barnen som arbetar på tobaksplantagen och utsätts för stora hälsorisker. Så denna samlade kunskap tar jag med mig och använder i min yrkesroll samt för vidare till kollegor, säger Lena Östlund, munhälsostrateg/tandhygienist på Hälsoodontologiska enheten i Karlstad, som deltog på konferensen.

Moderator Karin Sjögren, tandläkare, intervjuade tandvårdens professionsförbund som var representerade genom Chaim Zlotnik, Sveriges Tandläkarförbund, Camilla Löwén, Sveriges Tandhygienistförening och Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundet.

Eftermiddagen innehåll många olika perspektiv på tobaksområdet.

De som föreläste var:

Niclas Malmberg, vetenskapsjournalist, ledamot i VISIR. Presentation av rapporten ”Tobaksindustrins miljöpåverkan” – från skogsskövling till fimpen i havet.

Gabriella Beckvid Henriksson, Utredare Socialstyrelsen, Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård.

Johanna Reuterving Smajic och Miranda Nordström, tandhygienister och ledamöter i Tandvård mot Tobak. Hur ser en tobakslektion i skolan ut –
vad säger vi? Inspirerande för er som arbetar med lektioner i skolan!

Göran Boëthius, lungläkare, docent och tobaksexpert på Tobaksfakta. Tobacco Endgame – så kan vi fasa ut tobaksbruket.

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Tobaksindustrin på nätet flyger under radarn och fångar våra ungdomar. Smutsigare marknadsföring får man leta efter.

Jan-Michael Hirsch, professor, käkkirurg i Uppsala, Cancer i munhålan – tobaksinducerad – är den möjlig att förhindra och bota i tid?!

Joanna Stjernschantz Forsberg. Uppdrag Tobaksprevention Stockholm. Presentation av det nya uppdraget.

Sofia Shakibi, Sluta Röka Linjen – Vad säger patienten? Hur blir svaret? Hur kan vi använda sluta-röka-linjen – en gratis resurs. 

Birgitta Enmark, tandhygienist, vice ordf Tandvård mot Tobak. Tobaksfrågan i asyltandvård. Tobaksfri Duo – framgångsrik kontraktsmetod i barn- och ungdomsgruppen, sprids över Sverige. Är din kommun eller din region med?

Läs också