Idag börjar tobaksfria veckan

Denna vecka är det den "Tobaksfria veckan" som är en del i det nationella arbetet med Tobacco Endgame - ett rökfritt Sverige 2025. Tobaksfakta fokuserar i år på barns rätt till ett tobaksfritt liv. Här finns material som tagits fram för den tobaksfria veckan.

1 juli kom en ny tobakslag och 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Dessa lagar stärker möjligheten att påverka beslutsprocesser i frågor som rör barn, även gällande tobaksfrågor. För att skapa förutsättningar för att sprida kunskap om detta har Tobaksfakta tagit fram en folder och en affisch.
Här finns affischen

Projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan – har tagit fram presentationsmaterial, ett riktat mot vuxna och ett mot ungdomar 15-18 år, som är användbara för alla som arbetar med tobaksprevention och vill belysa tobaksfrågan utifrån ett barnperspektiv, samt för alla som arbetar med ungdomar på något sätt.
Här finns gratis material

WHO har temat tobak och lungsjukdomar, så denna affisch som togs fram redan till 31/5. Den poängterar risken för att drabbas av lungsjukdomar. Den finns i två versioner, en med Tobaksfri duo:s logga och en utan.
Till affischen

Folder om snusets påverkan på hälsan

Snus har negativ påverkan på hälsan och det kan vi också lyfta under tobaksfria veckan. Här finns en uppdaterad folder om snus från Sluta Röka-linjen.
Här finns broschyren

Läs också