Här är yrkena som ger störst chans till jobb

Nu har SACO:s årliga framtidsprognos kommit. Göran Arrius, ordförande SACO, Sveriges akademikers centralorganisation, berättar inom vilka yrkesgrupper det kommer finna jobb i framtiden.

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Saco vill bidra till ett bra underlag och underlätta för den som ska välja högskoleutbildning. Här hittar du alla yrkesprognoser i en förkortad form utifrån lägena liten konkurrens, balans och stor konkurrens om jobben. Efterfrågan på tandläkare förutspås 2023 befinna sig i balans. Läs mer här

Se intervjun med Göran Arrius i TV4

Läs också