Gränsen passerad när politiker hotar facket

Sacos 21 förbund: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt

Debatt: Vår uppgift som fackliga företrädare är alltid att lyfta fram medlemmarnas intressen och att stå upp för de fackliga värdena. Gränsen passeras när politiska företrädare – som i Hörby – går ut och angriper fackliga företrädare som protesterat mot dåliga villkor i kommunen.

Hörby kommun har nu anmälts till Arbetsmiljöverket för dålig arbetsmiljö. Ekonomin i kommunen är också ansträngd med sparbeting och nedskärningar. Det senare är man inte ensam om i landet.

Däremot sticker Hörbys politiker ut med hot och svepande anklagelser om att fackförbund är politiserade samt med påståenden om att fackliga företrädare endast företräder medlemmar med rätt partifärg.
När kommunalrådet sedan får frågan av Sveriges Radio om huruvida fackförbunden jobbar politiskt ges inget svar, förutom att ”det får du själv titta på” och att kommunalrådet är trött. Det är illavarslande att ansvariga politiker inte kan förklara sitt agerande.

Att fackliga förtroendevalda blir anklagade för att ljuga om arbetsmiljön och även hotade av ledande företrädare för kommunen när de uppmärksammar situationen är ytterst oroande eftersom facklig förtroendemans ställning är lagskyddad.

Vi ser mycket allvarligt på att politiska företrädare, som även är arbetsgivarföreträdare, går ut och anklagar fackliga organisationer för att vara partipolitiska när vi för fram det våra medlemmar ser som oacceptabla arbetsmiljöproblem.

Det är viktigt att stå upp för de fackliga värdena i dag och som fackliga företrädare driver vi just våra fackliga frågor. Det handlar inte om en partipolitisk agenda. Inom Saco är vi partipolitiskt obundna.

Vi stödjer våra fackliga kollegor. Vi finner det helt oacceptabelt att medarbetare i Hörby kommun som vittnar om mobbning och kränkningar trakasseras från såväl den politiska ledningen som kommunledningens tjänstemän. Det fackliga arbetet är ytterst en demokratisk rättighet där det handlar om att arbeta för bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Det är viktigare än någonsin att vi vågar stå upp för de fackliga rättigheterna och för sund och god  arbetsmiljö. Vi behöver stärka skyddsombudets roll samt visa att tillsammans är vi starka.
Därför är vi stolta över den fackliga samverkan som vi har kunnat se i Hörby under hela denna process och även under den manifestation som ägde rum inför kommunfullmäktige i går/i måndags.

De lokala fackförbunden hade räknat med kanske 50 personer – man blev fyra gånger fler! I lilla Hörby är en demonstration med 200 deltagare en stor uppslutning som gjorde det mycket tydligt vad det kommunala styrets påhopp på facken betyder.

Nu är det frågan om grundläggande fackliga verksamheter som kritiseras och angrips. Det är en gräns som har passerats. Det är helt omöjligt att acceptera.

Göran Arrius, ordförande Saco
Ulf Janzon, Sveriges Farmaceuter
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Lee Wermelin, ordförande Akavia
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Anna Troberg, ordförande DIK
Erik Petré, ordförande Naturvetarna
Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen
Magnus Konradsson, Reservofficerarna
Tatjana Joksimović, ordförande Sveriges Arkitekter
Mats Ericson, ordförande, SULF
Anitha Wijkström, ordförande SRAT
Heikke Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Matz Nilsson, ordförande Skolledarna
Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund
Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Lars Fresker, ordförande Officersförbundet
Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund
Anders Wahlberg, ordförande Psykologförbundet

Länk till
debattartikeln i Aftonbladet

Läs också