Gott betyg för tandvården under pandemin

Svensk Kvalitetsindex undersökning visar på ett historiskt högt resultat. Hanteringen av pandemin tros ligga bakom förbättringen gentemot tidigare undersökningar.

Svenskt Kvalitetsindex branschstudier visar att så stor andel som 9 av 10 kunder tycker att både branschen i stort och den klinik man besökt har hanterat effekterna av pandemin mycket bra. Nöjdhetsindex når nu 81,1 vilket är en tydlig förbättring mot fjolårets undersökning som visade på 75,6. Resultaten visar att tandvården denna gång överträffat tidigare års redan goda nivåerna.

— rqzeD95Ab@WIb6Li

Förra årets studie genomfördes i inledningen av pandemin då många samhällsfunktioner stod inför stora förändringar och visar att kunderna varit mycket nöjda med tandvårdens hantering av pandemins utmaningar. Det goda resultatet gäller både för Folktandvården och privattandvården.

— Ett av de första ställningstaganden som vi på Tandläkarförbundet gjorde när pandemin var ett faktum var att ha fokus på att kämpa för att kunna hålla så många mottagningar öppna som möjligt. Vi kände oss trygga med tandläkarkårens höga kompetens inom hygienrutiner och förmåga att snabbt och kvalitetssäkert anpassa verksamheten i linje med restriktioner och rekommendationer. Ett effektivt påverkansarbete ledde till att redan under våren 2020 uttalades en tydlig uppmaning på en av Folkhälsomyndigheternas presskonferenser att inte skjuta på tandläkarbesöken. De här fina siffrorna från patienterna ger oss ett kvitto på att vi valde rätt strategi från förbundet och vår höga tillit till professionens förmåga att hantera den komplexa situationen var befogad, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Sveriges tandläkarförbund.

Läs mer Svenskt Kvalitetsindex studie

Läs också