Glesbygdsproblematiken viktig för förbundet

Den sista april stängde tandläkare Göran Wiklund sin praktik i Burgsvik på Gotland utan att ha hittat en ersättare. Det här är ett av många exempel på glesbygdsproblematik och bristen på tandläkare i vissa regioner, ett ämne som förbundet kommer lyfta under Almedalsveckan i år.

Göran Wiklund har fyllt 70 år och har varit verksam som tandläkare i 46 år. När han och Viveca Wiklund nu stänger sin klinik kommer det inte längre finnas praktiserande tandläkare i Burgsvik på Gotland. Under det senaste året har de kämpat utan framgång med att hitta en ersättare. I fortsättningen hänvisas patienterna till Hemse eller Folktandvården i Visby.

Göran Wiklund och Viveca Wiklunds klinik har skött ålderdomshemmet och behandlingshemmets patienter. För de äldre patienterna blir förändringen kännbar. För dom är närheten till en tandläkare viktigare än för de yngre patienterna. Många patienter är ledsna att de nu blir av med sin tandläkare och den trygghet de haft.

– Det känns på många sätt bra att få gå i pension efter ett långt yrkesliv. Men samtidigt oroande för många vuxna och äldres tandvårdsbehov på södra Gotland. De kommer att få avsevärt svårare att få hjälp. Barn och ungdomars behov är ju garanterade genom Folktandvårdens vårdansvar, säger Göran Wiklund, privattandläkare med egen klinik.

Varför tror du att det är så svårt att få tandläkare till landsbygden?

– I dag är nog en stor andel av de unga tandläkarna uppvuxna i större tätorter och deras eventuella partners också.

Det kommer att bli svårt förutom i de större städerna om inte det allmänna premierar landsbygd i sina anställningsformer. Det måste bli mer lockande på flera sätt att prova på arbete på små kliniker. Lyckas man med det kanske kliniken kan bli en privatdriven verksamhet med tiden, säger Göran Wiklund.

Vad tror du är viktigast för att tandläkare ska vilja arbeta på landsbygden? 

– Jag tror att det allra viktigaste är en anställningsform som erbjuder trygghet i arbetet och en god löneförmån. Trygghet kan vara handledning över nätet och även möjlighet till askultation och kollegiala möten, säger Göran Wiklund.

Göran Wiklund tror att anledningen till att så många tandläkare föredrar storstäderna är möjligheten att prova på olika anställnings- och verksamhets-former. Att det blev just Burgsvik för Göran och Vivecka berodde på att de tillbringat en stor del av sin lediga tid i Burgsviks områden ända sedan sent 1980-tal. När Folktandvården skulle stänga i Burgsvik 2009 tog de över lokalerna och har sedan dess drivit den i privat regi. 

Vad har varit det bästa med att bo och arbeta i Burgsvik?

– Så många fina och utvecklande arbetsdagar. Dessutom möjligheten att arbeta ”brett” inom yrket. Och den uppskattning vi fått av de trevliga patienterna, säger Göran Wiklund.


Panelsamtal om glesbygdsproblematiken i Almedalen

Sveriges Tandläkarförbund anordnar panelsamtal om glesbygdsproblematiken i Almedalen, måndagen den 4 juli klockan 8.30–9.30. 

Medverkande är representanter för Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, organisationen Hela Sverige ska leva, Tjänstetandläkarna, Tandläkare Egen Verksamhet, Lärarförbundet samt Sveriges Ingenjörer. 

Läs också