Första digitala förbundsmötet

Fredagen den 4 december hade Sveriges Tandläkarförbund för första gången ett digitalt förbundsmöte. Vanligtvis brukar det hållas på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Jenny Måhlgren, kanslichef vid förbundet.

– Förbundet har nu lagt ännu ett förbundsmöte bakom sig, den här gången var det dock premiär för ett möte i digital form. I styrelsens och kansliets arbete med att förbereda inför det digitala förbundsmötet har målet varit att ombudens möjlighet till inkludering och deltagande ska vara minst lika god som vid ett traditionellt möte. För att säkerställa inkludering och låga trösklar för deltagandet var valet av mötessystem och utbildning för alla som skulle delta i mötet viktigt. Självklart behöver användarvänlighet och funktionalitet i mötessystemet vägas mot rimliga kostnader och jag tycker att vi landade väl, säger Jenny Måhlgren, kanslichef vid Sveriges Tandläkarförbund.

En motion och tre propositioner på mötet
På mötet fanns det en motion och tre propositioner för ombuden att ta ställning till. Motionen kom från SOL och bestod av två förslag;

  • Att STF verkar för förstärkning av kompetensen hos de befintliga lärosätena
  • Att STF, om behovet finns, verkar för att utöka antalet utbildningsplatser hos de befintliga lärosätena

Styrelsen förespråkade, med tillägg i den andra att-satsen om behovet och förutsättningar finns, på bifall på motionen. Det ställde sig ett enhälligt förbundsmöte bakom.

En proposition handlade om ett uppdrag från tidigare förbundsmöte om transparens och formalia vid enskilda medlemmars begäran om extra förbundsmöte. Styrelsen presenterade sitt förslag som tagits fram utifrån inspiration och erfarenheter kring hur såväl valmyndigheten som andra organisationer hanterar frågan. Förbundsmötet gav bifall till styrelsens förslag och stadgarna kommer nu att uppdateras i enlighet med beslutet. Det innebär bland annat att ett extra förbundsmöte även ska hållas, om minst tio procent av Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar skriftligen begär att ett sådant förbundsmöte sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

En annan proposition handlade om att utreda formen för framtidens förbundsmöte. Till årets förbundsmöte hade styrelsen fått i uppdrag att ta fram ett underlag innehållande bland annat analyser av vad andra organisationer har för erfarenheter och rekommendationer gällande såväl frekvens som förslag på aktiviteter och dialog under de år som ett ordinarie förbundsmöte inte hålls. Förbundsmötet vad nöjd med underlaget och styrelsen ska till nästa års förbundsmöte skriva fram ett skarpt förslag för förbundsmötet att ta ställning till.

Mötet inleddes med en hälsning från socialminister Lena Hallengren där hon framförde ett stort tack för tandläkarnas värdefulla insatser under året;

Socialminister Lena Hallengren.

“Ni har visat prov på stor professionalitet och ansvarstagande i era bedömningar och i ert sätt att justera ert arbete utifrån den svåra situation som vi har befunnit oss i och fortsatt gör. Jag har förstått att ni har anpassat ert arbetssätt till exempel på hur patienter kan boka sina besök och hur väntrummen organiseras. Att ni har varit kreativa och kommit på lösningar för att göra tandvården så säker som möjligt under rådande omständigheter. Och det gäller förstås både för er själva och för patienterna.”

“Siffrorna för kundnöjdhet visar att tandvården har en bra relation med patienter i alla åldersgrupper. Det här är verkligen ett gott betyg till er alla, ta åt er av det!”

“Jag träffade några av er på kansliet under början av året för en intressant diskussion om tandvården och jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog under 2021.”

“Ett stort tack till er alla för mycket fina insatser under det här tuffa året!”

Du kan titta på hela statsrådets hälsning här:

Läs också