Förseningarna kring ny EU-förordning riskerar tillgången till tandvård

Sveriges Tandläkarförbund uppmärksammar i en skrivelse till Socialdepartementet förseningarna kring den nya EU-förordningen för medicintekniska produkter och problemen som det medför.

Inför EPSCO-rådet i Bryssel den 9 december 2022 har Sveriges Tandläkarförbund skickat en skrivelse till socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson för att uppmärksamma de förseningar som råder avseende införandet av den nya EU-förordningen för re-certifiering av medicintekniska produkter (MDR, EU 2017/745). Förseningarna äventyrar tillgången på medicintekniska produkter inom tandvården, vilket riskerar leda att patienter inte kommer att kunna få adekvat tandvård.

För att råda bot på problemet föreslår Sveriges Tandläkarförbund följande åtgärder:

– Påskynda utnämningen och öka antalet så kallade ”anmälda organ” som kan kontrollera de medicintekniska produkterna

– Vidta åtgärder för att behålla säkra och beprövade befintliga produkter på marknaden, till exempel genom att förlänga giltighetstiden för certifikat utfärdade under den tidigare förordningen för medicintekniska produkter (Medical Device Directive (MDD 93/42 / EEC))

– Förlänga övergångsperioden till den nya förordningen för medicintekniska produkter (MDR, EU 2017/745)

Den europeiska tandläkarsammanslutningen Council of European Dentists (CED) driver frågan på europeiska nivå.

Läs skrivelsen här

Läs också