Förbundsordförande summerar året 2023

Året inleddes med att Sveriges Tandläkarförbund för första gången medverkade på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och på så sätt lyftes frågan om tandvårdens roll i kris eller krig. Vi har också i år haft ett särskilt fokus på att fördjupa relationen med politiker och beslutsfattare.

Sveriges Tandläkarförbund arbetar för att politikers förslag ska vara så kloka och genomtänkta som möjligt och skapa förutsättningar till att erbjuda en god vård av hög kvalitet till hela befolkningen. Vi upplever att våra åsikter och bidrag till analysen välkomnas och får gehör och det är oerhört glädjande och viktigt. Sveriges Tandläkarförbund har också varit expertstöd i tandvårdsutredningen som fått flera tilläggsdirektiv under året.

Årets medlemsundersökning visade att många av riksföreningarnas medlemmar, i de regioner vi undersökt, kämpar med väntetider på över fyra år. Förbundets Novusundersökning visade att fyra av fem svenskar har råd att gå till tandläkaren men att kring en miljon svenskar inte anser sig att ha det. Ansträngda privatekonomier riskerar att på sikt försvåra för fler.

Undersökningen om ”Framtidens tandläkare” visade bland annat att många nyexaminerade var intresserade att utbilda sig till specialist och att börja forska.

Under året har vi också samarbetat med andra förbund inom Saco, bland annat genom debattartiklar, paneldebatter och seminarier. Förbundet arbetar också gentemot EU via CED, t.ex. certifieringsfrågan, vi har dessutom ett nära och värdefullt nordiskt samarbete.

Årets Odontologisk Riksstämma, som en viktig arena för tandvårdens utveckling, hölls för första gången i Umeå. Väldigt många kom dit för att besöka utställning och ett intressant politiskt och aktuellt föreläsningsprogram.

Vår kursverksamhet är starkt tillbaka efter pandemiåren och vår Tandläkartidning har under året fått allt fler läsare av nyhetsbrev, dessutom har 1500 personer laddad ner tidningens mobilapp för att läsa tidningen digitalt.

Vad har vi på gång för 2024?
En stor händelse för medlemmarna är att vi kommer att ha Förbundsmöte 17 maj i Stockholm. En uppdaterad version av kunskapsserien Kunskap och kvalitet kommer att lanseras under 2024. Den 20 mars är det åter dags för Internationella Munhälsodagen, denna gång med tema:
A HAPPY MOUTH IS… A HAPPY BODY!”

Förbundsordförande: Chaim Zlotnik.

Chaim Zlotnik
Förbundsordförande

Läs mer om förbundets verksamhet 2023

Rapporten Framtidens tandläkare

Novusundersökningen

Medlemsundersökningen om kötider

Läs också