Förbundet undersöker kötider hos medlemmarna

Sveriges Tandläkarförbunds undersökning visar att det är vanligt med kötid på mer än fyra år för vuxna patienter.

I förbundets medlemsundersökning svarar den absoluta majoriteten (91 %) att bilden av långa köer inom tandvården i norra Sverige stämmer.

HUR LÅNGA ÄR KÖTIDERNA?

  • Över hälften (58%) av de svarande tandläkarna inom Folktandvården har en förväntad kötid för vuxna patienter på mer än fyra år.
  • Värst tycks situationen vara inom Folktandvården i Norrbotten och Västernorrland.
  • I Norrbotten har 19 av totalt 21 respondenter svarat att de har en väntetid på mer än 4 år.
  • I Västernorrland har 11 av 13 svarande uppgett en kötid på mer än 4 år.

Att det finns köer till tandvården och att det finns en glesbygdsproblematik inom tandvården är känt sen länge. Det är inte heller bara i glesbygdsorter eller i norra Sverige som det är problem, även i andra delar i landet rapporteras det om långa köer. Mot denna bakgrund ville Sveriges Tandläkarförbund fråga tandläkarna själva om hur de ser på kötidsproblematiken.
I fritextkommentarerna framgår det att många tycker att situationen är värre än vad som skildras i den allmänna mediabilden.

Inom privat driven tandvården är det endast ett fåtal som har svarat att de har kötider på mer än fyra år. Noterbart är att dessa tandläkare endast utgörs av privatanställda tandläkare. Bland de tandläkare som driver egen verksamhet är det ingen som har svarat att de har kötider på mer än 3 år.

Underbemanning av tandläkare och övrig tandvårdspersonal är inte bara ett problem för patienterna som inte får den tandvård de behöver. Det blir också ett problem för tandläkarna: för få tandläkare innebär en pressad och osund arbetssituation.

Läs mer i rapporten

Läs också