Förbundet undersöker konsumtionen av socker på skolor

Nu kickar förbundet igång flera av de undersökningar som gjordes inom projektet ”Tandläkare mot godis och läsk”.

Kunskapets äpple - socker frågan blir allt viktigare

Under 2004 startade Tandläkarförbundet projektet ”Tandläkare mot godis och läsk”. Syftet var att genom opinionsbildning och information synliggöra problemet med barns och ungdomars höga konsumtion av läsk och godis med målet att förändra konsumtionsmönster. Som del i projektet gjordes flera kartläggning och undersökningar av konsumtionsmönstren på svenska skolor. Bland annat av försäljningen av läsk och godis och av mellanmålens innehåll.

Resultaten av undersökningarna fick stor massmedial spridning. Uppföljningarna som skedde åren därpå visade sedan en dramatisk förbättring. Bara två av tio skolor fortsatte exempelvis att sälja läsk och godis till sina elever, från tidigare sex av tio skolor. Flera skolor förändrade också innehållet av mellanmålen och sockerkonsumtionen minskade. Undersökningarna genomfördes senast 2008 och 2009. Nu är det dags igen. Nu kommer förbundet att genomföra undersökningarna igen och jämföra tidigare kartläggningar. (ska vi skriva något om att det är ett samarbete med andra förbund?)

För mer information kontakta
Projektledare och kommunikationsansvarig:
Lena Lobelius  Mobil: 076-8500919

Läs också