Förbundet träffar utbildningsministern

Tillsammans med flera andra Sacoförbund träffar förbundsordförande Chaim Zlotnik från Sveriges Tandläkarförbund utbildningsminister Anna Ekström.

I dag var utbildningsminister Anna Ekström inbjuden till ett möte med representanter från Sacoförbund som verkar inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vår förbundsordförande Chaim Zlotnik tog tillfället i akt att prata om utmaningarna med kompetensförsörjningen på de odontologiska lärosätena: ”Det är inte bara under utbildningen som kompetensförsörjningen av disputerade specialister är avgörande, även som nyexaminerad tandläkare måste du få tillgång till bra handledare och specialister”.
Chaim konstaterar att det var ett bra samtal där han också fick möjlighet att säga att det måste bli naturligt och självklart med kontinuerlig fortbildning under yrkeslivet. ”Utvecklingen går snabbt och det måste bli självklart att hålla sig uppdaterad via fortbildning med hög kvalitet”.
Läs också