Förbundet kommenterar det nya uppdraget om nationell modell för riskbedömning inom tandvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet med uppdraget är att en bättre prioritering utifrån patienters vårdbehov ska möjliggöra att tandvårdens resurser kan användas på ett mer effektivt sätt. Vår förbundsordförande Chaim Zlotnik kommenterar uppdraget.

– När vi träffade Jakob Forssmed för en tid sedan hade vi ett bra samtal om hur vi tillsammans kan arbeta för att säkerställa att förutsättningarna i tandvården möter behovet. Vi poängterade tydligt att åtgärder som leder till ökad administration riskerar att bli kontraproduktivt för patienterna och målet att uppnå en jämlik munhälsa. Vi tandläkare vill arbeta med tandvård! Det gläder oss att ministern tagit intryck av våra synpunkter och vi ser fram emot en fortsatt dialog under utredningens arbete, säger Chaim Zlotnik.

Regeringen skriver i dagens pressmeddelande att “Tandvården arbetar redan idag med riskbedömningar för att bedöma en patients framtida risk att utveckla sjukdom. Riskbedömningen ligger till grund för ett beslut om revisionsintervall, det vill säga tiden mellan två besök, och för den tandvård som patienten bör erbjudas. Men det finns i nuläget ingen gemensam modell för riskbedömning och enskilda behandlares kompetens och erfarenheter varierar.”

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i dag i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Målet är ett förslag på hur en sådan modell kan utformas och implementeras, utan att den medför mer administration. Socialstyrelsen får 3 miljoner kronor för uppdraget att använda under 2023 och ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024.

Läs hela pressmeddelandet från regeringen:

Effektivare tandvård med nationell modell för riskbedömning

Läs också