Förbundet i möte med Socialdepartementet

Med anledning av att de äldre över 70 år uppmanas stanna hemma finns risken att tandvården nedprioriteras enligt Sveriges Tandläkarförbund som idag träffade socialminister Lena Hallengren för att diskutera frågan.

Under dagens digitala möte mellan Sveriges Tandläkarförbund och Socialdepartementet diskuterades situationen och möjliga lösningar för gruppen 70+ att kunna besöka sin tandläkare, vikten av tandvård på äldreboenden, förbundsmedlemmars förslag om att kombinera screening och antikroppstester med tandläkarbesök och möjligheten för förbundets fortbildningsverksamhet att erbjuda kurser i tandvård för personal inom äldreomsorgen.

På mötet deltog representanter från Socialdepartementet: Anna Hedin, kansliråd och sakkunnig i tandvårdsfrågor, Daniel R Johansson, politiskt sakkunnig, Lena Hallengren, socialminister. Från Sveriges Tandläkarförbund deltog Chaim Zlotnik, förbundsordförande och Jenny Måhlgren, kanslichef.

– “Vi har mycket att prata om framöver och med hopp om snart återseende”. Så avslutade Socialminister Lena Hallengren dagens möte med Sveriges Tandläkarförbund.

Läs mer om utbildningen:
Elementärodontologi för dig som inte jobbar med tandvård

Läs förbundets debattartikel i DN debatt:
Äldres sämre tandhälsa en riskfaktor för coronasmitta

Läs också