Förbundet förväntar sig god dialog med den nya regeringen

Ordförande Chaim Zlotnik, fotograferat av Erika Aminoff

”Som företrädare för Sveriges tandläkare är vi så klart positiva till att tandvården lyfts som ett område som kan bli föremål för stora satsningar. Samtidigt väcks en viss oro att den tillträdande regeringen och dess stödparti kraftigt underskattat kostnaden för en stor tandvårdsreform med bibehållen kvalitet. Sveriges patienter är väldigt nöjda med sin tandvård och det vill vi säkerställa att de kan fortsätta vara. Flera av de utmaningar som vi inom tandvården står inför i dag beror redan nu på underfinansiering. Sveriges Tandläkarförbunds viktigaste uppdrag är att säkerställa goda förutsättningar att även fortsatt bedriva tandvård med hög kvalitet. Eventuella utredningsförslag och tänkta reformer som äventyrar det kommer vi även fortsatt tydligt diskutera och ifrågasätta. Nu är de nya ministrarna offentliggjorda och vi förväntar oss en fortsatt nära och konstruktiv dialog där våra expertkunskaper efterfrågas. Det är av titlarna på de nya ministrarna att döma inte helt självklart vem som kommer att ha ansvar för tandvårdsfrågor. Vi kommer ogilla att hamna i kategorin “övrigt”. Vi tar nu omedelbart kontakt för påbörjad dialog.”

Chaim Zlotnik, förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund

Läs också