Förbundet deltar i Almedalen

Året 2018 firar Almedalsveckan 50 år. Årets Almedalsvecka är mellan den 1 och 8 juli. Hans Göransson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund medverkar i två seminarier i år.

Tisdagen den 3 juli finns det två intressanta seminarier på tobaksförebyggande tema.

Tandvård mot Tobak har seminarium kl. 12.45-15.00 om tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet och kopplingarna till Tobacco Endgame. Temat för seminariet är

“Tobaksprevention – en hjärtefråga för tandvården” och äger rum på Visby lasarett i lokalen Bärnstenen.
Yrkesföreningar mot Tobak anordnar ett seminarium med titeln “Hur skapar vi ett tobaksfritt samhälle?” på Donners plats den 3 juli med start klockan 17.00.

Tandvården har som enda aktör inom hälso-och sjukvården lagstadgat ansvar att träffa alla barn och ungdomar och kan därmed utgöra en kraftfull resurs mot tobaksdebut. Vi vet att 9 av 10 som brukar tobak börjar i ungdomen. På seminariet diskuteras bra metoder och goda exempel på hur man kan inspirera ungdomar att avstå från tobak, och motivera patienter till tobaksstopp.

Sveriges Tandläkarförbund representeras av vår ordförande Hans Göransson på bägge seminarierna.

Mer information finns på: www.tandvardmottobak.org

Läs också