Fokus på munhälsan saknas i förslaget om ny äldreomsorgslag

I remissvar och debattartikel uppmärksammar Sveriges Tandläkarförbund att fokus på munhälsan saknas i förslaget om äldreomsorgslag.

Foto av: Artyom Kabajev on Unsplash.

Trots att äldres tandhälsa är bättre än någonsin är det fortfarande vanligt att allvarlig ohälsa i munnen upptäcks först när den äldres tillstånd försämrats och personen flyttar in på särskilt boende. Ändå har munhälsans betydelse inte lyfts fram på det sätt som hade behövts i det nya förslaget om äldreomsorgslag (Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41).

Förbundet har lämnat ett remissvar på förslaget och har uppmärksammat problematiken i en debattartikel i tidningen Senioren.

Läs också