Extrainsatt grundkurs i Sömnapné

Ytterligare en kurs i Sömnapné - grundkurs kommer att ges i Lund den 28-29 maj. Kursen är avsedd för tandläkare som behöver lära sig mer om sömn och sömnstörningar. Kursen i februari är snart fulltecknad och vi bedömer att det finns behov av ytterligare ett tillfälle i vår. Välkommen att anmäla dig!

Kursen ska ge ökat kunnande kring snarkning och sömnapné, diagnostik och behandling både ur medicinsk och odontologisk synvinkel. Du kan läsa mer om kursens innehåll här  sömnapné i Lund

Läs också