Nyexaminerade tandläkares situation undersöks

En ny enkätundersökning från förbundet skickas ut under vecka 37 till tandläkare som legitimerades 2016, 2017 och 2018.

Foto: Colourbox.

Under hösten genomför Sveriges Tandläkarförbund en enkätundersökning bland tandläkare som fick sin legitimation åren 2016, 2017 och 2018. Syftet med undersökningen är att få en bild av tandläkarnas grundutbildning, möjligheter till vidareutbildning och fortbildning samt dina erfarenheter som tandläkare. Resultaten kommer att användas i förbundets kvalitetsarbete och återkopplas till respektive lärosäte.

Ett brev med information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till vår webbaserade enkät skickas ut under perioden 9 till 15 september. Kuvertet är märkt med vår leverantörs logotype, Institutet för kvalitetsindikatorers (Indikator).

Vid frågor om syftet med undersökningen kontakta:

Kalle Brandstedt, utredare på Sveriges Tandläkarförbund.

E-post: kalle.brandstedt@tandlakarforbundet.se

Telefon: 073-072 02 72

Vid tekniska frågor rörande enkäten kontakta Indikator.

E-post: info@indikator.org

Telefon: 031-730 31 20

Läs också