Enkät – Vad tycker du om obligatorisk efterutbildning?

Vi på TEV vill gärna få in underlag och åsikter i frågan. Svara gärna på frågorna. Vi gör en sammanställning och återkommer med mer information.

Läs också