En tandvård i världsklass – Tandläkarförbundet lämnar förslag

Riksdagsvalet närmar sig med stormsteg. Tandläkarförbundet har tagit fram en skrift som beskriver de viktigaste förutsättningarna för en tandvård i världsklass.

Inför höstens val har Sveriges Tandläkarförbund tagit fram en skrift med grundläggande principer för en tandvård som både är jämlik och av hög kvalitet. Fri prissättning, fri etableringsrätt och kostnadstäckning är några av de principer som betonas i skriften.

En annan grundläggande förutsättning är att tandvården ska vara individanpassad och utgå ifrån individens behov. Socioekonomiska faktorer tillsammans med enskilda förutsättningar såsom tandvårdsrädsla och levnadsval bildar en kombination av förutsättningar som kräver individuella handlingsplaner.

  • Skriften är ett sätt att kortfattat beskriva konkreta förslag som politikerna kan genomföra. Självfallet är målet att våra budskap får fortsatt fäste även efter valet, säger Jenny Måhlgren, kanslichef på Tandläkarförbundet.

Principerna är framtagna utifrån Tandläkarförbundets remissvar på förra årets stora tandvårdsutredning När behovet får styra (SOU 2021:8). Budskapen som då förmedlades togs fram i nära samarbete med riksföreningarna, Tjänstetandläkarna, Tandläkare Egen Verksamhet, SOL (Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och specialisttandvård) och Studerandeföreningen.

Förra året skickade Tandläkarförbundet också ut en enkät där riksföreningarnas medlemmar hade möjlighet att beskriva vad de anser krävs för en jämlik tandhälsa.

Att nå ut till befolkningen och att göra tandvården mer tillgänglig för patienterna var den fråga som var viktigast för de tandläkare som svarade på medlemsenkäten. Vikten av förebyggande tandvård och satsningar på tandhälsan hos äldre är andra områden som uppmärksammas i enkätsvaren. Dessa och andra resultat redovisas också i skriften.

Läs skriften Så skapar vi världens bästa tandvård

Läs också