En miljon svenskar har inte råd att gå till tandläkaren

En undersökning från undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Sveriges Tandläkarförbund visar att befolkningen trots en period av ekonomisk nedgång ändå har kunnat prioritera sin munhälsa. Läs förbundets debattartikel i Altinget.

Bland de som inte har råd att prioritera tandvårdsbesök uppger cirka varannan att det beror på höjda matpriser till följd av inflationen. Ytterligare anledningar till att man behöver prioritera bort sina tandvårdsbesök är högre kostnader för drivmedel, högre elpriser och höjda räntor. De senaste årens samhällsekonomiska konsekvenser har för många varit kännbara och inneburit svåra ekonomiska avvägningar. Fyra av tio som inte har råd att prioritera tandvårdsbesöken de behöver har inte haft råd på fyra år eller längre. En av fem har inte haft råd under ett år eller mindre.

Sveriges Tandläkarförbund ser därför positivt på åtgärder som innebär lägre kostnader för patienten. Men de bör ta höjd för realistiska förutsättningar.

Läs hela debattartikel på Altinget

Läs den nya rapporten “Prioritering av tandvård – en Novusundersökning”

Läs också