fbpx
Tandläkarsiffror är en sammanställning av uppgifter om hur tandläkarantalet utvecklats historiskt, hur könsfördelningen ser ut och tillgången på specialisttandläkare i olika delar av Sverige.
20 januari 2017
PDF–126.8 KB