Digital tandvård 2.0

PROGRAMPUNKT RIKSSTÄMMAN | Välkommen till ett seminarium om digital protetik både för dig som är nybörjare eller erfaren ”scannare”. Allt från "do's and don’ts" när man ska börja med digital avtrycksteknik till den senaste vetenskapen.

Vi har ställt några frågor till Ulrica Gidlund, innehållsansvarig för programpunkten “Digital tandvård 2.0 – var står vi idag i den kliniska vardagen?” och dessutom medverkar hon själv som moderator under själva föreläsningen.

Berätta mer om föreläsningen ”Digital tandvård 2.0 – var står vi idag i den kliniska vardagen?” – vad handlar den om?

Vi inleder med en kort föreläsning om var den digitala svenska protetiken står idag. Därefter följer en paneldiskussion där representanter från hela tandvårdsteamet; tandsköterska, tandtekniker och tandläkare från både privattandvård och specialisttandvård delar med sig av sina kliniska erfarenheter av det digitala behandlingsflödet.


Vad hoppas du på att föreläsningen ska ge?

Mitt mål med programpunkten är att frågeställningar som är relevanta för folktandvård, privattandvård och specialisttandvård lyfts fram, från småstad till storstad. Att tandsköterskan och tandteknikern får sitt rättmätiga utrymme bredvid specialisten, då vi alla är delar i kedjan som aldrig blir starkaste än den svagaste länken.

Genom hela upplägget med programpunkten försöker vi visa på hur man med prestigelöst samarbete och ökad förståelse för varandras olika delar, tillsammans når bättre resultat för våra patienter. Där digitaliteten revolutionerat dessa möjligheter. Det är svårt för de inom tandvården som ännu inte tagit steget och många patienter börjar nu vänja sig vid den digitala möjligheten till delaktighet.

Vem tycker du ska gå på föreläsningen?

Denna föreläsningen passar oavsett om du är nybörjare eller erfaren ”scannare”. Allt från “do’s and don’ts” när man ska börja med digital avtrycksteknik till den senaste vetenskapen och hur långt vi har nått 2022 kommer att presenteras.

Föreläsningen “Digital tandvård 2.0 – var står vi idag i den kliniska vardagen?” arrangeras under årets Odontologiska Riksstämma onsdagen den 16 november kl 13:00-14:00 på Svenska Mässan i Göteborg.

Anmäl dig till årets Riksstämma och boka din plats på föreläsningen idag!

Läs också