Se vår föreläsning om rapporten Framtidens tandläkare

Den nya rapporten: ”Framtidens tandläkare” presenteras idag i en lunchföreläsning på Sveriges Tandläkarförbund.

Sveriges Tandläkarförbund genomförde under hösten 2019 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som legitimerats under åren 2016-2018 med hjälp av Institutet för kvalitetsindikatorer AB (Indikator). Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de nylegitimerade ser på sitt yrkesval, sin arbetssituation och sin grundutbildning. Undersökningen innehöll även frågor om de nylegitimerade tandläkarnas fortbildning, såväl när det gäller enstaka kurser som specialist- och forskarutbildning. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2001.

Se presentationen av rapporten på Youtube

Läs den nya rapporten Framtidens tandläkare 2019

Läs också