Dags att lämna in motioner till årets förbundsmöte

Årets förbundsmöte hålls den 7 december och motioner bör inkomma senast den 8 oktober.

Varje medlem har rätt att väcka motion till förbundsmötet som i år hålls den 7 december IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16 i Stockholm. Motioner ska ha inkommit till förbundet sextio dagar före förbundsmötet, dvs. senast den 8 oktober. Även riksförening, lokalavdelning och förening med associerat medlemskap har rätt att väcka motion till förbundsmötet.
Skicka gärna in din motion till: kansli@tandlakarforbundet.se eller
Sveriges Tandläkarförbund, Box 1217, 111 82 Stockholm.

Läs också