Dags att lämna in motioner till årets förbundsmöte

Årets förbundsmöte hålls den 4 december och motioner bör inkomma senast den 5 oktober.

Varje medlem har rätt att väcka motion till förbundsmötet den 4 december. Motioner ska ha inkommit till förbundet sextio dagar före förbundsmötet, dvs. senast den 5 oktober. Även riksförening, lokalavdelning och förening med associerat medlemskap har rätt att väcka motion till förbundsmötet.

Skicka gärna in din motion, företrädesvis via mejl till kansli@tandlakarforbundet.se eller till Sveriges Tandläkarförbund, Box 1217,
111 82 Stockholm.

Vid frågor ring gärna kansliet: 08-666 15 00.

Läs också