Brister i samordningen kring barn och ungas mun- och allmänhälsa

Skolsköterskor och skolläkare uppger att det finns brister i samordningen kring barn och ungas mun- och allmänhälsa samt att problem med övervikt och fetma ökat under den senaste tioårsperioden.

Bild: Colourbox.

Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges läkarförbund och Dietisternas Riksförbund har publicerat en gemensam rapport som bygger på en enkät som besvarats av skolsköterskor och skolläkare i ungefär hälften av landets kommuner. Resultaten visat att skolsköterskor och skolläkare anser att problem med övervikt och fetma ökat bland elever de senaste tio åren och att det är vanligt att föräldrar är oroliga över barnens matvanor, konsumtion av godis och sötsaker eller brist på motion. Resultaten ligger i linje med andra undersökningar inom området. Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning bland ungdomar i årskurs 5, åk 8 och åk 2 på gymnasiet att det finns tydliga socioekonomiska skillnader i matvanor och förekomst av övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Även PEP-Rapporten 2019 visar på socioekonomiska skillnader i både matvanor och fysisk aktivitet.

– Vi ser även en ökad förekomst av karies hos de allra yngsta barnen, säger Chaim Zlotnik förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund.

88 procent av skolsköterskorna och skolläkarna vill ha stöd vid frågor om barnens matvanor, konsumtion av godis och sötsaker eller brist på motion. Det stöd som främst efterfrågas är informationsmaterial till föräldrar, 50 procent, samt information om näringsriktig mat, 27 procent.

– Det är viktigt att den kunskap och det informationsmaterial som tas fram inom hälso- och sjukvården och tandvården når ut, säger Chaim Zlotnik.

Resultaten visar även att skolsköterskor och skolläkare upplever att det finns brister i samordningen kring barnens hälsa. 98 procent uppger att samhällets insatser för barnens hälsa i stor eller i viss utsträckning behöver samordnas bättre. Skolsköterskor och skolläkare uppger att de samverkar minst med primärvården och tandvården.

– För att öka samverkan med tandvården behöver tandläkare och tandvårdspersonal ges förutsättningar, säger Chaim Zlotnik.

Länk till rapporten

Länk till debattartikel

Läs också