Bör tandläkare vaccinera mot covid-19?

Från årsskiftet har distriktssjuksköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19. Vi intervjuar vår förbundsordförande om han tycker att tandläkare bör vaccinera mot covid-19?

Vi frågar Chaim Zlotnik, förbundsordförande vid Sveriges Tandläkarförbund, vad han anser om det.
— Det är klart att vi ska vara behjälpliga om vi blir tillfrågade. Men ansvarsfrågan måste vara tydlig. Det är viktigt att veta hur man hanterar patienter och var de ska vända sig efteråt. Det måste också finnas ansvariga läkare i bakgrunden, tandläkare kan inte besluta och bestämma om patienter ska ordineras vaccinationer, säger Chaim Zlotnik.

Hur ska köer till tandläkare hanteras om tandläkare ska börja vaccinera?
— Får vi frågan, får vi självklart kraftsamla för att hjälpa till så att så många får vaccin, så fort som möjligt. Samtidigt måste tandläkare få tillräckliga kunskaper för att kunna svara på patienternas alla frågor, även få de administrativa verktygen med tillgång till journalsystem. Om våra verksamhetsområden vidgas till att hantera vaccinationer så finns det risk för en undanträngningseffekt som innebär att vi inte hinner med vår reguljära tandvårdsverksamhet. Och det är en risk vi måste vara vaksamma på. Tandläkare behövs för att bedriva tandvård och det finns ett väldigt stort behov av legitimerade tandläkare som bedriver tandvård.

Vad säger du till medlemmar som oroar sig för aerosolhanteringen?
— Den finns olika sätt att hantera eller att minska utsattheten av aerosoler. Det gäller att säkerställa att man har ett adekvat sugsystem och där handlar det om att man arbetar med assistans i alla dessa moment där aerosoler kan uppstå. Man kan även tänka sig att använda exempelvis kofferdam. En annat sätt är att skjuta på behandlingarna. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd till tandvården med tanke på de arbetsmoment inom tandvård som kan vara aerosolgenererande.

Bör tandläkare prioriteras för att få vaccin?
—  I dag är det sjukdomsbild, ålder och personal som jobbar med dem som vi vet är smittade, som prioriterats och vaccineras i fas 1. Turordningen för vaccinationer är en prioriteringsfråga där förbundet följer myndigheternas arbete med att ha så få grupperingar i prioriteringen som möjligt. Det vill säga, att grupper inte ska ställas mot varandra, säger Chaim Zlotnik.

Denna text är från den 22 januari 2021. Rekommendationer samt riktlinjer om Covid-19 förändras kontinuerligt i relation till smittspridning och forskningsresultat. Texten kan därför innehålla information som inte speglar det senaste kunskapsläget.

Chaim Zlotnik, förbundsordförande.

Lyssna på intervju med Chaim Zlotnik i P4:

Sveriges radio P4

Läs mer om Socialstyrelsens kunskapsstöd:
Kunskapsstöd till tandvården

Läs också