Belastningskontroll vid antagning till vissa utbildningar föreslås

Sveriges Tandläkarförbund tycker att även tandläkarutbildningen ska inkluderas om ett utredningsförslag om införande av belastningskontroll vid antagning till vårdutbildningar genomförs.

Foto: Aaron Burden, Unsplash.

I förra veckan skickade Sveriges Tandläkarförbund in ett remissvar på utbildningsdepartementets utredning Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (SOU 2021:83).

Utredningen föreslår bland annat att belastningsregisterkontroll blir obligatorisk inför antagning till vissa lärarutbildningar och hälso- och sjukvårdsutbildningar. Förslaget innefattar dock inte antagning till tandläkarutbildningen eller tandhygienistutbildningen, vilket Tandläkarförbundet kritiserar i sitt remissvar. Även andra instanser, däribland Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), har uppmärksammat att tandvårdsutbildningarna inte inkluderas i förslaget.

De brott som kontrollen föreslås omfatta är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, vissa sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. Detta ska motsvara de brott som kontrolleras inför anställning eller legitimation inom skolan respektive vården.

Förslaget innehåller också en möjlighet att avskilja studenter på grund av klandervärt uppträdande. Tandläkarförbundet efterfrågar här ett förtydligande av vad klandervärt beteende innebär innan ett eventuellt genomförande av förslaget.

Tandläkarförbundets styrelse har konsulterat förbundets etikkommitté för att nå ställningstaganden i frågan samt i arbetet med att utforma ett remissvar.

Läs Tandläkarförbundets svar här.

Läs också