Årets vinnare på Tandläkartorget

På årets upplaga av Tandläkartorget på Riksstämma&Swedental hölls en välbesökt tipspromenad där man bl a kunde vinna kursdagar i Tandläkarförbundets kursverksamhet. Av närmare 400 personer som lämnade in svarstalongen, hade drygt 100 rätt tipsrad! Läs vidare för rätt rad och vinnarna!

1. Som tandläkare och medlem i någon av Sveriges Tandläkarförbunds riksorganisationer (TT, TEV, SOL eller  Studerandeföreningen) har du en alldeles unik möjlighet att kunna söka ekonomiskt stöd från Kamrathjälpen om du är…

Rätt svar: student på grundutbildningen och legitimerade tandläkare för situation i sitt privatliv

2. Sveriges Tandläkarförbund erbjuder genom sin kursverksamhet, professionella, kvalitetssäkrade kurser med välmeriterade kursgivare och välplanerade kringarrangemang. Hur många förtroendevalda/tandläkare är med och producerar Tandläkarförbundets kurser?

Rätt svar: Ca 30 personer

3. Tjänstetandläkarna företräder alla anställda tandläkare som är medlemmar i bland annat de frågor som rör tandvården som exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö, avtalsförhandlingar liksom de frågor som rör förhållandet mellan medlem och arbetsgivare. Vilken försäkring ingår i Tjänstetandläkarnas medlemsavgift?

Rätt svar: Inkomstförsäkring

4. TEV står för Tandläkare – Egen verksamhet. TEV är idag vägen till medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund för tandläkare med egen verksamhet eller eget kostnadsställe i Praktikertjänst. Hur många medlemmar har TEV idag?

Rätt svar: 1583

5. SOL, Riksföreningen för tandläkare inom Forskning, Utbildning och Specialisttandvård, ingår i Sveriges Tandläkarförbund.
Hur många vetenskapliga rapporter har SOLs medlemmar i alla 4 lärosäten publicerat under 2017?

Rätt svar: 204 st

6. Som medlem i Studerandeföreningen är du en del av Sveriges Tandläkarförbund. Ditt medlemskap ger dig ett stort nätverk och chans att hänga med i frågor som är viktiga för alla tandläkare. Som medlem i Studerandeföreningen har man möjlighet att åka på kortare utbyten till ca:

Rätt svar: 60 länder

7. Sveriges Tandläkarförbund är landets enda organisation som samlar alla tandläkare. Vi välkomnar alla tandläkare att genom förbundet vara med och påverka professionens framtid. Vilken av följande tre exempel på medlemsförmåner erbjuder Tandläkarförbundet?

Rätt svar: Tandläkartidningen och rabatter på kursverksamheten

Priserna har skänkts av kursverksamheten, Kamrathjälpen, TEV (Tandläkare – Egen verksamhet) och Tjänstetandläkarna.

Årets glada vinnare

Varsin kursdag till dessa fem: Peter Jaron, Sandip Vekariya, Klara Carlsson, Emelie De Geer och Katarina Friede.

Ljuslykta skickas till: Gunilla Ahlberg, Ninita Lindfors, Fredrik Branting, Rofaida Taketa, Håkan Lind.

Tack alla som deltog!

Läs också