Anmälningsplikten senareläggs till den 9 april

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kommunicerat att vissa verksamheter blir anmälningspliktiga från och med den 29 januari 2019. Detta berör tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen.

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och en ny strålskyddsförordning att gälla. Samtidigt trädde Strålsäkerhetsmyndighetens nya föreskrifter i kraft och därmed infördes anmälningsplikt för en del verksamheter. Anmälningsplikten för vissa verksamheter skulle börja tillämpas den 29 januari 2019 men detta har nu senarelagts till den 9 april. Anledningen är att myndigheten har inväntat regeringsbeslut om ändringar i avgiftsförordningen.

De verksamheter som berörs av senareläggningen är

  • verksamheter som hanterar naturligt förekommande radioaktivt material som innehåller radionuklider från uran och toriumserierna eller kalium-40 såsom gruv- och byggindustrin, cement- och järnproducenter, vattenreningsverk samt massa- och pappersindustrin
  • tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen
  • arbetsplatser där radonhalter överstiger 200 Bq/m3.

Anmälningsplikten börjar tillämpas den 9 april 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. De kommer sedan ha tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 9 juli 2019 ska de ha inkommit med anmälan. Anmälan kommer att kunna göras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Ytterligare information: via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Läs också