Anders Hedenbjörk Lager: Inte trött på att lära ut kompositteknik

Ett par gånger om året bjuder övertandläkare och forskare Anders Hedenbjörk Lager in tandsköterskor och tandhygienister som vill lära sig mer om kompositteknik genom Tandläkarförbundets kursverksamhet. Intresset och behovet är stort idag, och kommer att hålla i sig även framöver, menar han.

AndersHedenbjork tittar in i kameran och övar på docka
Anders Hedenbjörk Lager Universitetslektor, Övertandläkare, Odont Dr Ph D Malmö Universitet 2019-01-13 Foto: Lotta Brundin Gyllensten/LOTTAPICTURES

En lång rad gapande munnar möter oss i det prekliniska laboratoriet, ett par våningar upp på Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Hit kommer tandsköterskor och tandhygienister från hela landet för att lära sig att göra fyllningar på  fiktiva patienter, under ledning av Anders Hedenbjörk Lager.

– Just den här patienten har rätt dålig tandstatus, säger han efter att ha kikat ner munnen på en av dockorna.

Kompositteknik för tandsköterskor och tandhygienister är en av de mest populära kurserna som Tandläkarförbundet erbjuder och Anders Hedenbjörk Lager är en uppskattad kursledare.

Till vardags har han, som han själv beskriver det, ”fingrarna i alla möjliga syltburkar”. Utöver egen klinisk verksamhet och undervisning är han programansvarig för tandläkarprogrammet.

Han har två aktuella forskningsprojekt på gång, ett om enzymer i dentin och ett om stegvis exkavering. Fram till nyligen var han också engagerad i påbyggnadsutbildningen för tandläkare med utländsk examen.

Att han själv hamnade på tandläkarutbildningen, var tack vare ett av livets många bananskal. I tjugoårsåldern funderade han på att läsa medicin eller psykologi, men träffade en tjej vars båda föräldrar var tandläkare.
– Det verkade rätt skönt att slippa helgarbete…

Han uppskattade de flesta momenten i grundutbildningen, men särskilt spännande var kariologi.

– Många tror att det är naturligt att ha några hål i t änderna, men det ska egentligen aldrig ske om allt står rätt till. Jag
tycker att det ofta trivialiseras, trots att det är världens vanligaste icke överförbara sjukdom som kostar samhället en
massa pengar och förorsakar patienter mycket lidande.

Genom åren har han mött många patienter med svår kariesproblematik. Men under det senaste decenniet har han också enträget försökt sprida kunskap om åtgärderna. År 2008 fick han en förfrågan om att hålla i en kurs i kompositteknik.

– Vi visste att många tandsköterskor och tandhygienister ute i landet redan gjorde fyllningar, trots att de saknade utbildning för det. Det fanns behov av att lära ut de mest grundläggande kunskaperna. Materialen är ganska teknikkänsliga, så det är viktigt att de behandlas på rätt s ätt. Kursdeltagarna får en genomgång i både teori och praktiska moment.

– De flesta är väldigt nöjda och säger att de har nytta av kunskaperna. Och även om de sedan inte själva utför fyllningen, underlättar det att ha förståelse för materialet när man assisterar.

Hittills har 800 tandsköterskor och tandhygienister gått kursen. Anders Hedenbjörk Lager menar att det ligger i tiden; brist på tandläkare gör att andra yrkesgrupper måste ta över en del av deras tidigare uppgifter.

Även om han, vid det här laget, nästan kan hålla kursen med förbundna ögon, känns det fortfarande roligt och meningsfullt. Däremot saknar han erfarenheten av att själv ligga i tandläkarstolen och bli behandlad för ett riktigt kariesangrepp.

– Jag har faktiskt aldrig haft hål i tänderna. Kanske hänger det samman med att jag inte är så förtjust i socker. Jag föredrar kaffe. Utan socker.

Intervjun gjordes av Kerstin Weman till Tandläkarförbundets kurskatalog. Lotta Gyllensten har tagit bilden.

Läs också