Åldersgränsen för gratis tandvård sänks

Från och med årsskiftet sänks åldersgränsen i Västra Götalandsregionen för vilka som omfattas av gratis tandvård – från 24 till 23 år. Västra Götalandsregionen väntar sig att beslutet – som påverkar över 20 000 personer – innebär minskade kostnader på omkring 20 miljoner kronor årligen.

www.gp.se/nyheter

Läs också