Behov av mer förebyggande arbete med äldres munhälsa

I en ny rapport från Socialstyrelsen konstateras att förebyggande arbete för att undvika att äldre drabbas av undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår och fallskada behöver prioriteras.

2018 genomförde kommunerna drygt 115 000 riskbedömningar gällande undernäring, nedsatt munhälsa, trycksår eller fallskada bland personer 65 år och äldre inom äldreomsorgen. Kommunerna följer upp åtgärder kopplat till riskbedömningar hos ungefär hälften av de äldre med hemtjänst och drygt 60 procent av äldre i äldreboende.

”För att riskbedömningar och tillhörande åtgärder över tid ska ge effekt är det viktigt att den kommunala hälso- och sjukvården samverkar med tandvårdens personal”, Kalle Brandstedt utredare vid Sveriges Tandläkarförbund.

Rapporten visar att suicid är vanligast bland män 65 år och äldre och att andelen suicid i gruppen ökat med fem procent mellan 2016 och 2017.

”Suicid går många gånger att förebygga. Tandvårdens personal möter individer som lider och av ångest och depression vilka löper större risk för suicidförsök och suicid. Därför är det viktigt att även tandvårdens personal inkludera i kommande satsningar på att öka kunskapen om suicidprevention”, Kalle Brandstedt.

Läs mer här

Läs också