Tandläkarförbundet är med på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Förbundsordförande Chaim Zlotnik deltog från Tandläkarförbundet i Folk och Försvars omfattande programutbud i Sälen.

Nu är Rikskonferensen Folk och Försvar i Sälen över för den här gången. Tandläkarförbundet fanns på plats med ordförande Chaim Zlotnik. Förutom det gedigna programmet gavs möjlighet till enskilda möten. Måndagsmorgonen inleddes med att Chaim Zlotnik tillsammans med andra förbund inom hälso- och sjukvårdsområdet hade ett möte med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. På mötet diskuterades sektorns förutsättningar vid kriser av olika karaktärer. Chaim Zlotnik lyfte behovet av samordning och kvalitetssäkring av t.ex. de riktlinjer som regionerna blivit ålagda att ta fram.

– Det är väldigt viktigt och givande att få forum att på ett informellt sätt diskutera dom här frågorna. Om regioner och andra avgränsade verksamheter måste öva på att samordna sig så är det en grundförutsättning att vi gör det även mellan professionerna. Att vara på plats i Sälen är ett bra tillfälle att både delge vad som är viktiga förutsättningar för oss tandläkare såsom att fånga in perspektiv från andra. Jag konstaterade att vi unisont kom fram till att slimmade organisationer och återkommande stabslägen som en normalhändelse inte är en optimal förutsättning för varken att öva, ha utrymme till strategiska samarbeten eller ta hand om långvarig krissituationer, säger Chaim Zlotnik, förbundsordförande.

Läs också