fbpx

Skrift om tobaksprevention för tandvården

Foto: unsplash.

Skriften Tobaksprevention togs fram av Sveriges Tandläkarförbund
2008 som del i kunskapsserien ”Kunskap och kvalitet”. Sedan dess har den reviderats 2012, 2018 och här finns den fjärde versionen från 2021. 
Skrift om tobaksprevention, är tänkt som ett stöd för hela tandvården. För att känna motivation för arbetet med tobaksprevention på individnivå är det bra att veta att tobaksfrågan är en av våra största folkhälsofrågor och kanske den som är lättast att påverka.

Skriften Tobaksprevention beskriver orala risker vid tobaksbruk, effekter av att sluta och vad tandvården kan göra. Den beskriver också tobakens väg från historisk kulturyttring till dagens miljöbov. Tandvården har sedan länge arbetat med prevention och har därmed en etablerad struktur för att bistå sina patienter. Därmed är tandvården en lämplig aktör i arbetet med att identifiera skadliga levnadsvanor såsom riskbruk av alkohol, narkotika och tobak. Dessutom träffar tandvården patienter i ett tidigt skede, innan de har börjat med exempelvis tobak eller innan de fått skadeeffekter av sitt tobaksbruk, och kan sätta in insatser innan skador har etablerats.

I samband med anamnes och undersökning vid tandvårdsbesök är det möjligt att identifiera personer i behov av stöd för behandling av skadliga levnadsvanor. När skador orsakade av nikotinbruk uppkommer i munnen är de direkt synliga och lätta att visa för patienten vilket ofta är en avgörande faktor som motiverar patienter att sluta. Skriften innehåller konkreta råd kring tobaksavvänjning, som en frågemall för personalen inom tandvården, en redogörelse av olika receptfria och receptbelagda läkemedel samt en beskrivning av ett urval av produkter på marknaden och dess hälsoeffekter.

Skriften Tobaksprevention ingår egentligen i den större kunskapsserien ”Kunskap & kvalitet” som är en medlemsförmån. Denna gång uppdaterades skriften Tobaksprevention i samarbete med Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet samt Tandvård mot Tobak.
Skriften finns på förbundens och föreningarnas hemsidor:
● Tandvård mot Tobak
www.tandvardmottobak.org
● Svenska Tandsköterskeförbundet
www.svetf.se
● Sveriges Tandhygienistförening
www.srat.se/Tandhygienistforening
● Sveriges Tandläkarförbund www. tandlakarforbundet.se/tobaksprevention-inom-tandvarden

Läs den uppdaterade versionen här:

Tobaksprevention